dokumenty

Dokumenty dotyczące kolonii „Letnia Przygoda 2024”

Prosimy o zapoznanie siebie i uczestnika kolonii z Regulaminem Uczestnictwa w kolonii: 

REGULAMIN UCZSTNICTWA W KOLONII „LETNIA PRZYGODA 2024”

Prosimy o wydrukowanie, przeczytanie, podpisanie i wysłanie na adres korespondencyjny organizatora poniższych dokumentów:

KARTA UCZESTNIKA KOLONI 1 egz.

OŚWIADCZENIA I ZGODY (W TYM RODO) 1 egz.

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 2 egz.

Tutaj można pobrać wszystkie trzy powyższe dokumenty w jednym pliku PDF

Informujemy, iż konieczność podania informacji o szczepieniach dziecka w karcie kolonijnej wynika z nowego wzoru Karty Kolonijnej opublikowanej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1548).